Сюрикени. Додаток до Методики криміналістичного дослідження холодної зброї

Сюрикени. Додаток до Методики криміналістичного дослідження холодної зброї

Зміни до «Методики дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів»

   

 

Зміни до «Методики дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів»

 

-         з додатку №4 з п.5.1 вилучити «- довжина до 220 мм при відсутності утика або обмежувача»;

-         з додатку №6 з п.5.1 вилучити «- довжина до 220 мм при відсутності утика або обмежувача»;

-         додаток 14 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ перенести в методику як розділ (або об означити додатком №15);

-         зміст додатку №14 вилучити та замінити його таким: 

 

Додаток № 14. СЮРІКЕНИ-ЗІРОЧКИ

1. Дані техніко-криміналістичні вимоги розповсюджуються на сюрікени-зірочки («хіра сюрікени»), які відносяться до простої метальної холодної зброї, конструктивно призначеної та за своїми властивостями придатної для неодноразового ураження цілі.

1.1. Сюрикени-зірочки, конструктивні, параметричні та міцнісні характеристики яких відповідають наведеним в п. п. 5, 6 цього Додатку, є різновидом простої метальної холодної клинкової зброї.

1.2. Сюрікени-зірочки, конструктивні, параметричні та міцнісні характеристики яких не відповідають хоча б одному з п. п. 5, 6 цього Додатку, не визнаються холодною зброєю, а відносяться до метальних дротиків розважально-тренувального призначення.

 2. Основне призначення.  Сюрікени-зірочки («хіра сюрікени») призначені для неодноразового ураження цілі на відстані завдяки отриманню направленого обертально-поступального руху внаслідок безпосереднього прикладання до них м’язової сили людини.

3. Конструктивні ознаки сюрікенів-зірочок. 

3.1. Сюрікени-зірочки представляють собою відносно невелику метальну пластину діаметром, як правило, 50-150 мм в формі симетричної зірочки («сніжинки»). Особливістю будови даних сюрікенів є: по-перше – їх пласка поверхня, яка забезпечує ефект «крила» в польоті під час кидку з обертально-поступальним рухом; по-друге – наявність рівномірно розподільних заточених променів, що забезпечують гарантований контакт з цілю одного чи декількох з вражаючих елементів (на відміну від метальних ножів).

Сюрікени-зірочки складаються з бази та променів (клинків) з вістрям, що мають односторонню чи двосторонню заточку. Вони можуть виготовлятися суцільнолитими (скелетного типу) або складаними.

 4. Необхідні елементи технічної забезпеченості.

 4.1. Сюрікени-зірочки повинні мати пласку аеродинамічну форму.

4.2. Сюрікени-зірочки скелетного типу виконуються з єдиної металевої пластини.

База складаних сюрікенів-зірочок може виготовлятися як з металевих, так і неметалевих матеріалів, уражаючі елементи – тільки з металевих сплавів.

4.3. Міцність використаних конструктивних матеріалів та загальна міцність (надійність) конструкції сюрікенів-зірочок перевіряється згідно п. п. 4.7.3, 4.7.3.1 цієї Методики.

 5. Техніко-криміналістичні вимоги 

Цією Методикою встановлюються граничні мінімальні розміри для сюрікенів-зірочок, що відносяться до простої метальної холодної зброї (якщо інше не передбачено чинними нормативними та технічними документами України):

  • діаметр – не менш ніж 70 мм;
  • вага – не менша за 60 г;
  • заточка леза та вістря променів повинна забезпечувати ураження цілі (перевіряється згідно п.п. 4.7.3, 4.7.3.1 цієї Методики).

В разі, якщо всі промені сюрікену-зірочки мають чітко виражені конструктивні ознаки деактивації заточки лез та бойових кінців, сюрікен набуває ознак метального дротику розважально-тренувального призначення (вираженими конструктивними ознаками деактивації заточки леза та бойового кінця вважаються: сплощення кромок та вістря на ширину не менш ніж 1/3 товщини променів (див. схему 1), закруглення кромок з радіусом близьким до ½ товщини променів (див. схему 2).    

6. Визначення достатності уражуючих властивостей сюрікенів-зірочок проводиться шляхом експериментальної перевірки мiцнісних властивостей їх конструкцій в цілому при динамічних випробуваннях, які передбачені п.п. 4.7.3, 4.7.3.1 цієї Методики.

Відсутність техніки кидання сюрікенів-зірочок під час випробувань є суб’єктивним фактором, який не є впливовим при вирішенні питання щодо віднесення сюрікенів-зірочок до холодної клинкової зброї, поки не буде розроблений та рекомендований до впровадження в експертну практику спеціальний механічний пристрій для експериментального метання.

Внаслідок специфіки контакту вражаючих елементів «хіра сюрікену», що обертається, з мішенню, який характеризується чисельною варіативністю (контакт з мішенню одним, двома або більше променів під різними кутами), при динамічних випробуваннях проводяться з максимальною силою. Необхідною стабільною вражаючою здібністю вважається глибина ушкоджень не менш ніж 10 мм у 2/3 експериментальних кидків.

Голова секції Собакар І. С.

Схвалено на засіданні секції судових трасологічних, балістичних та вибухотехнічних експертиз НКМР при МЮ України (Протокол №30 від 29.03.2013).  Голова секції Собакар І. С.

Напишите свой комментарий